SPOTKANIE MSK Z MINISTREM CZARNKIEM

W czwartek 17 czerwca miało miejsce spotkanie aktywistek i aktywistów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego z ministrem Przemysławem Czarnkiem z udziałem pani posłankiJadwigi Emilewicz i Global Compact Network Poland, którego tematem była edukacja klimatyczna w szkołach oraz zrównoważone i odpowiedzialne kształcenie.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji wyjaśniającej, dlaczego edukacja klimatyczna jest nam tak bardzo potrzebna oraz jak rozległe i kompleksowe jest to zagadnienie. Aktywiści i aktywistki przedstawili i przedstawiły ministrowi 6 postulatów w zakresie koniecznego kierunku reform w celu wprowadzenia edukacji klimatycznej.

Postulaty te budują wizję edukacji klimatycznej jako wiedzy powszechnej, która powinna być dostępna dla każdego, niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego. Problem kryzysu klimatycznego i bioróżnorodności powinien być przy tym nauczany w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę naukową, ustrukturyzowaną i obecną w ramach wielu różnych przedmiotów szkolnych, ukazując złożoność etyczną, naukową i społeczną wyzwania. Konieczne jest więc przeszkolenie nauczycieli w tym obszarze i wyposażenie ich w zweryfikowane i rzetelne scenariusze lekcji oraz materiały dydaktyczne na ten temat.

Zaprezentowały i zaprezentowali również ich analizę obecnego programu oraz propozycje zmian w zakresie nauczania biologii, geografii, chemii, fizyki, wiedzy o społeczeństwie, historii, języka polskiego czy podstaw przedsiębiorczości. Mimo że pewne tematy są już poruszane w podstawie programowej, w wielu przypadkach wciąż brak aktualnych i rzetelnych informacji, spójności i kompleksowego podejścia.

Zwrócili i zwróciły także uwagę, że system oświaty powinien wspierać osoby uczniowskie i nauczycielskie w walce z depresją klimatyczną i problemami ze zdrowiem psychicznym, gdyż są one narastającym problemem i wynikają z  obecnego wśród świadomej młodzieży głębokiego niepokoju o swoją przyszłość. Placówki edukacyjne powinny również świecić zielonym przykładem w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów oraz budować wrażliwość uczniów na ten temat. Konieczne jest więc, aby poprzez rozmaite technologie i innowacje, wszystkie placówki edukacyjne były neutralne klimatycznie najpóźniej do roku 2030.

Minister Przemysław Czarnek zgodził się, że edukacja klimatyczna powinna zostać wprowadzona na szerszą skalę i ukazywać różne spojrzenia na problem, edukować na temat jego złożoności oraz możliwych rozwiązań. Uwagę ministra przykuły szczególnie tematy depresji klimatycznej oraz zielonej modernizacji szkół, wyraził zainteresowanie oraz chęć dalszego pochylenia się nad nimi w dalszej współpracy. Zadeklarował także, że jest gotów rozpocząć kolejne rozmowy oraz opracowywanie reformy w tym zakresie, tak aby rzetelna edukacja klimatyczna pojawiła się w polskich klasach w 2023 roku. Ministerstwo Edukacji i Nauki chce kontynuowania spotkań w najbliższym czasie i jest zainteresowany działaniem w tym temacie z innymi podmiotami i organizacjami.

Ważną okazją do porozmawiania na ten temat będzie spotkanie przedstawicieli rządu z szerokim gronem organizacji i podmiotów, dla których ważna jest rzetelna edukacja klimatyczna, podczas organizowanego przez UN Global Compact Network Poland Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej, 15 lipca 2021 r.

Edukacja klimatyczna to jeden z głównych postulatów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Ruch – od ponad 2 lat – poprzez strajki, akcje i wydarzenia edukacyjne buduje społeczną świadomość na temat kryzysu klimatycznego i naciska na podjęcie adekwatnych kroków w celu przeciwdziałania katastrofie klimatycznej.

Mikołaj Gumulski 
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *