NARESZCIE MARZENIA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI SPEŁNIONE!!!

PO KILKU LATACH NIEZŁOMNEJ WALKI, FIGURA ŚW. JÓZEFA Z DZIECIĄTKIEM PRZY UL. JASNODWORSKIEJ 9 NA “RUDAWCE”  DOCZEKAŁA SIĘ RENOWACJI.

  Należy przypomnieć zainteresowanym, że owa rzeźba sakralna – usytuowana na terenie pozostającym w użytkowaniu W.S.M. – do tej pory nie miała właściciela, nie widniała też w rejestrze zabytków ruchomych, co było warunkiem uzyskania finansowego wsparcia. Ta unikalna i zarazem piękna rzeźba, wpisana na stałe w klimat osiedla „Rudawka”, to niewątpliwie najstarszy usytuowany w tej lokalizacji historyczny zabytek. W sprawie renowacji ulegającej degradacji kapliczki „posypały” się pisma interwencyjne od Radnych Urzędu Dzielnicy Warszawa-Żoliborz, wspierane przez urzędującego wówczas burmistrza – p. K. Bugla. Niestety, z powodu braku woli decydentów,  ich działania nie przynosiły oczekiwanego rezultatu – generalnie kończyło się na wymianie korespondencji. Kontynuacja tematu i działania z mojej strony nastąpiły w 2015 roku, na prośbę mieszkańców osiedla. Pomimo sceptycznego nastawienia, podjęłam to trudne wyzwanie, pokładając nadzieję
w opatrzności, jaka towarzyszyła mojej wieloletniej pracy społecznej. Niestety, pomimo podjęcia przeze mnie działań na różnych szczeblach – nie przyniosły one na tym etapie wymiernych efektów. Na kilka wniosków w sprawie kapliczki, które osobiście dostarczałam, uzyskiwałam negatywne odpowiedzi. Powoływano się w nich na zależność od decyzji właściwych decydentów, tj. mazowieckiego konserwatora zabytków, burmistrza oraz prezesa W.S.M. Podobnie w Radzie Osiedla, w której swego czasu pełniłam funkcję zastępcy ds. Komisji Kulturalnej, zamiast aprobaty spotykały mnie jedynie same przeszkody i utrudnienia ze strony decydentów, nie wykazujących zainteresowania podjęcia jakichkolwiek działań w przedmiotowej sprawie. Gdy wyczerpałam wszystkie dostępne możliwości, a „wydeptane” do urzędów ścieżki nie wniosły do tematu niczego nowego, nagłośniłam sprawę w lokalnej prasie, w wyniku czego Fundacja Ochrony Zabytków i Techniki nawiązała ze mną kontakt.
Po przejęciu zgromadzonej przeze mnie dokumentacji dotyczącej kapliczki Św. Józefa, fundacja poczyniła spersonalizowane działania również ze swojej strony. Ze względu na długie przerwy urlopowe, czy też okolicznościowe ewentualnych wykonawców, czyniłam starania w poszukiwaniu zastępców. Boża opatrzność sprawiła, że ostatecznie figura Św. Józefa doczekała się wpisu do rejestru zabytków ruchomych, co w dłuższej perspektywie dało mi możliwość dalszego działania. Na zakończenie relacji z przebiegu działań w sprawie kapliczki, pragnę podziękować – w imieniu własnym i społeczności żoliborskiej – zarówno redakcji „Informatora Żoliborza”, jak również redakcji „Wilsoniaka”,za możliwość publikacji artykułów, które okazały się bardzo pomocne w sprawie. Szczególne podziękowania kieruję do Prezes W.S.M p. Barbary RÓŻEWSKIEJ oraz Dyrektora Osiedla „Rudawka” p. Leszka KSIĄŻAKA – za szybki odzew na przedstawiony przeze mnie wniosek i skuteczne zadziałanie, w konsekwencji którego osiedle „Rudawka” po wielu latach starań otrzyma wreszcie najwspanialszy prezent, czyli odrestaurowaną zabytkową kapliczkę, co wiąże się nieprzypadkowo z rokiem Św. Józefa ustanowionym przez Papieża Franciszka.

                                                                                                                           DZIĘKUJEMY !!!
Krystyna KOCISZEWSKA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *