Czas na zmiany?

W Warszawie od 1996 roku funkcjonuje Miejski System Informacji. Spójny dla całego miasta system informacyjny, który obejmuje miejskie nośniki, takie jak chociażby tablice z nazwami ulic. System MSI dzieli dzielnice na obszary, na Żoliborzu są jedynie trzy – Stary Żoliborz, Marymont-Potok i Sady Żoliborskie. Sąsiadujące z nami Bielany mają 14 obszarów, a Wola 8.

Mam wrażenie, że obecny podział zdezaktualizował się przez lata. Szczególnie obszar, który zbiorczo nazywany jest Sadami Żoliborskimi. Oprócz właściwego osiedla Sady Żoliborskie, obejmuje on także obszar Zatrasia i Rudawki, Żoliborza Południowego oraz żoliborską część Powązek.

Szczególnie te dwa ostatnie obszary zmieniły się na przestrzeni ostatnich lat na tyle mocno, że warto chyba pomyśleć o zmianach w administrowanym przez Zarząd Dróg Miejskich MSI.

W momencie powstawania systemu obszary na południu dzielnicy były terenami zaniedbanymi z zabudową magazynową i resztkami przemysłu. Dziś to zupełnie inny Żoliborz, mocno zurbanizowany, z wieloma tysiącami mieszkańców. Wciąż powstają nowe osiedla i obecny system zupełnie nie pasuje do uporządkowanego już fragmentu tkanki miejskiej.

Nazwa Sady Żoliborskie powinna zostać zarezerwowana dla obszaru osiedla zaprojektowanego przez prof. Halinę Skibniewską, które powinno być dumą dzielnicy i zasługuje na specjalną ochronę. Zatrasie leży w pobliżu i pochodzi z podobnego okresu, ale już okolice Nowych bloków na Rydygiera, Szamockiej czy Dygat, zupełnie nie pasują do obszaru, do którego są przypisane.

Oczywiście jestem świadomy, że nie jest to najpilniejsza sprawa do rozwiązania w naszej dzielnicy, jednakże może warto zacząć dyskusję o nazewnictwie obszarów na Żoliborzu?

Może warto pomyśleć o wydzieleniu obszarów, np. Żoliborz Południowy i Powązki Żoliborskie? Są one obecnie mocno zasiedlone i stają się już nie tylko dodatkiem do dzielnicy, a istotną jej częścią. Obszar wydzielony ulicami Krasińskiego, Broniewskiego, Powązkowską i linią kolejową mógłby nosić nazwę Żoliborza Południowego lub Nowego Żoliborza w opozycji do najstarszej części dzielnicy.

Natomiast od ulicy Powązkowskiej w stronę Woli mamy teren, który historycznie należał do obszaru Powązek i może warto ten fakt podkreślić, używając nazwy Powązki Żoliborskie? Szczególnie, że w tym rejonie znajduje się także cmentarz wojskowy Powązki.

Oczywiście są to wszystko luźne przemyślenia, ale po prawie ćwierć wieku od powstania systemu informacji może należy rozpocząć dyskusję o zmianach?

Bartek Michalski
Ilustracja: Dominika Hoyle

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *