Solidarni z Pomorzem

40 lat temu Huta Warszawa dołączyła do strajku gdańskich stoczniowców. Jako pierwsza fabryka z Warszawy postanowiła zsolidaryzować się z robotnikami z Pomorza.


Sierpień 1980 roku był przełomowym momentem we współczesnej historii Polski, a także wpłynął na kształt ówczesnej Europy. Choć wszystko rozpoczęło się już w lipcu od wzrostu cen wyrobów mięsnych w fabrycznych stołówkach, to właśnie pod koniec lata narodziła się fala strajków, która zalała nasz kraj. 14 sierpnia rozpoczyna się strajk w Stoczni Gdańskiej im. Włodzimierza Lenina. Robotnicy żądali m.in. przywrócenia Anny Walentynowicz oraz Lecha Wałęsy, podwyżek i zagwarantowania bezpieczeństwa. Dzień później dołącza się Stocznia Gdyńska, a kilka dni później także pomorskie uczelnie i ośrodki kultury (Filharmonia i Opera Bałtycka). W ciągu trzech dni bunt w szeregach gdańskich stoczniowców przerodził się w ogólnopolski przejaw niezadowolenia i sprzeciwu wobec działań władzy. 28 sierpnia 1980 roku do ogólnopolskiego strajku dołączyła Huta Warszawa. Seweryn Jaworski w czasie wieczornej przerwy wezwał swoich kolegów do strajku, do którego jeszcze tego samego dnia dołączyły inne wydziały Huty. Łącznie strajkowało około 10 tysięcy hutników.


Sformułowano osiem postulatów, wśród których znalazły się m.in. zapisy o możliwości bezpiecznego przyjazdu delegatów ze Stoczni Gdańskiej, wolności słowa oraz prawa do strajku. Trzy oddziały, które zdecydowały się strajkować, zachęcały resztę pracowników Huty do podjęcia podobnych działań. Ustawiono tablicę informacyjną przy bramie głównej. Mimo rozmów z dyrekcją, władze Huty nie zgodziły się na przyjazd przedstawicieli gdańskich, co spotkało się z jeszcze większym niezadowoleniem i oburzeniem ze strony pracowników. W związku z tym, Warszawa pojechała do Gdańska. Ostatniego dnia sierpnia ks. Jerzy Popiełuszko na prośbę komitetu strajkowego oraz prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z dwoma innymi księżmi z parafii św. Marii Magdaleny odprawili mszę świętą na terenie Huty. Msza ks. Jerzego Popiełuszki stała się comiesięczną tradycją (tzw. msza za ojczyznę odbywająca się w kościele św. Stanisława Kostki), którą zakończyło aresztowanie żoliborskiego księdza. Krzyż, który robotnicy zbudowali na czas sierpniowej mszy, w 2010 roku został przeniesiony do parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. W miejscu dawnego stoi nowy dębowy krzyż. Wracająca z Gdańska delegacja (wraz z księdzem Popiełuszko), poinformowała o udanych rozmowach na Pomorzu, wobec czego podpisano porozumienie i zaprzestano strajku.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, beatyfikowany w 2010 roku, stał się kapelanem Huty Warszawa i całego ruchu Solidarność, a w 2014 roku został ogłoszony patronem NSZZ Solidarność.


Sierpniowe wydarzenia były katalizatorem zmian systemowych. Tuż po zakończeniu strajków polski rząd wprowadził trwający dwa lata stan wojenny. Zwrot ten przyczynił się do upadku władzy PRL-u oraz był impulsem dla państw ościennych bloku wschodniego do zmian ustrojowych i zerwania z reżimem komunistycznym.


Olga Lewandowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *