Nastoletni Radni Żoliborza – wywiad o Młodzieżowej Radzie z Michałem Błotnym

Czym jest Młodzieżowa Rada Dzielnicy Żoliborz? Czym się zajmuje? Czy warto zostać młodzieżowym radnym? Odpowiedzi na te i inne pytania poznamy dzięki rozmowie z obecnym Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz – Michałem Błotnym.

Karolina Molska: Michale, czy mógłbyś opowiedzieć nam kilka słów o sobie?

Michał Błotny: Nazywam się Michał Błotny, mam 18 lat i uczęszczam do „żoliborskiej jedynki”. Jestem przewodniczącym Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz, radnym Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy – w 2019 roku byłem jej wiceprzewodniczącym, oraz radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Angażuję się w pracę Samorządu Uczniowskiego mojego liceum.

K.M.: Czemu i jak trafiłeś do MRD?

M.B.: Samym pomysłem dołączenia do Rady zainteresował mnie opiekun Samorządu Uczniowskiego na otwartym spotkaniu, gdzie poprzednia Radna opowiadała czym zajmuje się MRDŻ. Jestem Radnym z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie. Zostałem wybrany w wyborach powszechnych przez uczniów, po odbyciu kampanii wyborczej. Miałem dwójkę kontrkandydatów.

K.M.: Część Czytelniczek i Czytelników może nie wiedzieć, czym dokładnie jest MRD. Czy mógłbyś opowiedzieć nam co to za organ i kto wchodzi w jej skład?

M.B.: Młodzieżowa Rada Dzielnicy jest organem konsultacyjnym, doradczym dla Rady Dzielnicy oraz Zarządu Dzielnicy. Jesteśmy głosem młodzieży i reprezentujemy jej interesy na poziomie Dzielnicy. W skład rady wchodzi 15 radnych wybieranych z Żoliborskich szkół, przez uczniów.

K.M.: Jakie są główne cele i funkcje Młodzieżowej Rady? Czym zajmują się młodzieżowi radni?

M.B.: Naszym głównym zadaniem jest konsultowanie decyzji władz dzielnicy, które dotyczą młodzieży. Dodatkowo jako Rada inicjujemy wydarzenia dla młodzieży, które promują wartości obywatelskie, sportowe i ekologiczne.

K.M.: Jako radny Młodzieżowej Rady Warszawy, jak oceniasz kontakt i współpracę Młodzieżowych Rad Dzielnic i MRW?

M.B.: Jest to na pewno wyzwanie dla przyszłych radnych Warszawskich Młodzieżowych Rad. Często jest tak, że w ciągu całej kadencji Rada Dzielnicy nie podejmuje żadnych wspólnych projektów z MRW. Jest to spowodowane inną specyfiką zadań MRD i MRW. Wierzę jednak że w najbliższym czasie to się zmieni.

K.M.: Czy Twoim zdaniem wiedza o Młodzieżowych Radach w szkołach jest duża czy mała? W jaki sposób można ją zwiększyć?

M.B.: Na pewno mogłaby być większa. Jest na pewno coraz lepiej, między innymi dzięki akcji naszej Rady „MRDŻ bliżej Nas”. W kilku szkołach na Żoliborzu  udało nam się przeprowadzić krótkie 30-minutowe wykłady na temat roli i zadań młodzieżowych rad w Warszawie. Mamy jednak świadomość że to kropla w morzu potrzeb. Najczęściej młodzi ludzie nie wiedzą o naszej działalności, bo ich to po prostu nie interesuje. Uciekają od wszelkiej aktywności społecznej, często myląc ją z polityką, która nie jest dla większości młodzieży atrakcyjna. My jako radni powinniśmy mieć kontakt z naszymi wyborcami, praktycznie cały czas. Niestety, czasami do współpracy jest chętny przewodniczący Samorządu Uczniowskiego i na tym kończy się lista zainteresowanych. Mimo to, staramy się swoimi działaniami pokazywać, że warto ten kontakt utrzymywać i o niego dbać.

K.M.: Przejdźmy teraz do pytań dotyczących stricte MR naszego pięknego Żoliborza – w jaki sposób obradujecie?

M.B.: Spotykamy się na sesjach, przeważnie raz w miesiącu, gdzie podejmujemy najważniejsze decyzje. Radni pracują także w komisjach – grupach tematycznych, które zajmują się konkretną dziedziną i projektami z nią związaną. Przykładem takiej grupy jest Komisja Edukacji.

K.M.: Jakie są Twoje funkcje jako Przewodniczącego?

M.B.: Jako przewodniczący kieruję pracami całej Rady, prowadzę sesje, odpowiadam za kontakt z Urzędem Dzielnicy oraz reprezentuję Radę na zewnątrz.

K.M.: Czy mógłbyś opowiedzieć o akcjach podjętych przez MRDŻ?

M.B.: Przeprowadzamy szereg akcji, które naszym zdaniem poprawiają świadomość młodzieży, lub zwracają uwagę na ważne problemy społeczne. Promujemy czytelnictwo w akcji „Książka za książkę”, aktywność fizyczną podczas dzielnicowego turnieju tenisa stołowego „O puchar MRDŻ”. Uczestniczymy w konsultacjach młodzieżowych na poziomie Europejskim, dzięki akcji „Unijny Dialog Młodzieżowy”, poszerzamy wiedzę o MR – akcja „MRDŻ bliżej Nas”. Podjęliśmy uchwałę intencyjną w sprawie badań profilaktycznych dla Żoliborskiej młodzieży (w tej sprawie będziemy działać od września z władzami naszej dzielnicy).

Niestety przez pandemię musieliśmy odwołać lub przesunąć bardzo dużo naszych inicjatyw. Mogę jednak powiedzieć że jeśli tylko będzie to możliwe planujemy zrealizować nasz projekt konkursu fotograficznego oraz powtórzyć inicjatywę  turnieju tenisa stołowego.

K.M.: Jest jeszcze jedna akcja, z której MRDŻ może być dumny! Wiemy jak ważny jest klimat, więc czy mógłbyś przybliżyć nam projekt „Agent klimatycznych” w Żoliborskich szkołach.

M.B.: „Agendy klimatyczne” to projekt który realizujemy wspólnie z  Młodzieżową Radą Dzielnicy Bielany, przy wsparciu fundacji Civis Polonus oraz Urzędu Miasta. W szkołach, które zdecydowały się wziąć udział w projekcie, powstały z inicjatywy naszych radnych zespoły złożone z uczniów, które przeprowadziły audyt, pod kątem  możliwości wdrożenia rozwiązań ekologicznych w Żoliborskich placówkach. Na wspólnej konferencji podsumowaliśmy zebrane informacje  i wypracowaliśmy 10 rozwiązań, które pozwolą naszym szkołom być bardziej eko. W połowie września będziemy mieli podsumowanie całego projektu, które odbędzie się w Forcie Sokolnickiego.

K.M.: Dużo prac jest we współpracy z innymi instytucjami, sam MRDŻ jak już wspomniałeś wcześniej jest organem konsultacyjnym. Jak w praktyce wyglądają relacje między MRDŻ i Urzędem Dzielnicy Żoliborz?

M.B.:  Wiele młodzieżowych rad ma problem z kontaktem z szeroko pojętą „władzą”. Na Żoliborzu jest jednak inaczej. Młodzieżowa Rada jest traktowana po partnersku i z ogromnym szacunkiem, którym darzą się obydwie strony. Nikt na nas nigdy nie patrzy z góry, tylko wspólnie wypracowujemy najlepsze rozwiązania. Jesteśmy stale zapraszani na sesję Rady Dzielnicy, oraz posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu, na których zjawiam się regularnie. Jako przedstawiciele młodzieży, dzięki uprzejmości radnych prowadzących, możemy zabierać głos i zadawać pytania podczas posiedzeń, co jest ogromnym gestem wyrazu szacunku w naszą stronę. Władze Dzielnicy mają świadomość, że my również mamy swoich wyborców i wypełniamy swój mandat najlepiej jak potrafimy. W tym miejscu należy wspomnieć o wielkim wsparciu Wydziału Obsługi Rady, za które jestem naprawdę wdzięczny.

K.M.: Czego nauczyła Cię działalność w MRDŻ?

M.B.: Na pewno doświadczenie zdobyte podczas pełnienia funkcji radnego jest dla mnie bezcenne i daję mi wielką motywację do dalszej działalności w życiu publicznym. Zdobytą wiedzę i umiejętności chciałbym wykorzystać w  dalszej służbie na rzecz mieszkańców. W jakiej formie będę mógł to zrobić… tego jeszcze nie wiem. Przede mną matura i wiele otwartych drzwi.

K.M.: W jaki sposób można zgłosić się do MRDŻ?

M.B.: Aktualnie Młodzieżowe Rady Dzielnic będą przeprowadzały ujednolicenie swoich kadencji, do kadencji MRW, która zakończy się 15 lutego 2021. Oznacza to że w styczniu będą przeprowadzane wybory w Żoliborskich szkołach. Bardzo możliwe że do Rady będą zaproszeni także mieszkańcy. Zachęcam śledzić nasze media społecznościowe. Tam będą pojawiały się informacje na ten temat.

K.M.: Dlaczego Twoim zdaniem MRW i MRD są potrzebne? Czemu warto się do nich zgłaszać?

M.B.: Każda grupa społeczna może mieć  inny pogląd, perspektywę na dany temat. Młodzież to wyjątkowa grupa, która ma w sobie siłę, odwagę i motywację do działania. Postrzegamy otaczającą nas rzeczywistość trochę inaczej. Uważam że nasz głos to wartość dodana dla procesu stanowienia naszego lokalnego prawa. I taką funkcję pełnią Młodzieżowe Rady.

Rozmawiała Karolina Molska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *